MainSystem

It's your choice   این بسته شامل راه اندازی سایت ورد پرس به همراه ثبت یک دامنه دات کام و فضای ابری  1 گیگابایتی و 20 قالب آماده میباشد

این بسته شامل راه اندازی سایت ورد پرس به همراه ثبت یک دامنه دات کام و فضای ابری 1 گیگابایتی و 20 قالب آماده میباشد

2,000,000تومان

اطلاعات بیشتر


   این پکیج تنها شامل ثبت دامنه میباشد

این پکیج تنها شامل ثبت دامنه میباشد

300,000تومان

اطلاعات بیشتر


   شامل فضای اختصاصی یک گیگابایتی

شامل فضای اختصاصی یک گیگابایتی

1,000,000تومان

اطلاعات بیشتر

×